ONLINE BOOKING FYSIOTERAPI

ONLINE BOOKING KIROPRAKTOR 

Patienttilfredshed og -sikkerhed

1. Patienttilfredshed

Det er det vigtigt for os, at du er tilfreds med din behandling og med klinikken generelt.

Derfor foretager vi ca. hvert 3. år en patienttilfredshedsundersøgelse.

Den seneste undersøgelse blev foretaget i januar 2019, og vi er meget stolte af resultatet. Vi spurgte 50 af vores patienter:

  • Lever den behandling du har modtaget op til dine forventninger?
  • Har du fået tilfredsstillende forklaring på/information om din aktuelle problemstilling i bevægeapparatet?
  • Er det generelle serviceniveau på klinikken tilfredsstillende?

100 % svarede JA til alle tre spørgsmål.

Hvis du oplever noget hos os, som du mener vi kunne gøre anderledes, er du meget velkommen til at gøre os opmærksomme på det.

Patientudtalelser fra patienttilfredshedsundersøgelsen:

Vi spurgte: Hvordan kan vi blive bedre?

”Jeg synes det er fantastisk! Hurtig service, hurtig betjening og direkte behandling”

“Alt er godt!”

“Synes servicen er i top”

“Flere knæk……(smil)”

“Bare forsæt som i gør!”

”Det kan jeg faktisk ikke lige se… Alt er godt”

“Yderst professionelt og dejligt personale. Kan kun give jer de bedste anbefalinger.”

“Super vejledning og behandling.” 

”Super service og hjælp man får.”

2. Patientsikkerhed

Det er ligeledes vigtigt for os, at du føler dig tryg når du besøger klinikken. Vi går derfor meget op i sikkerhed i klinikken og ikke mindst i behandlingen.

Skulle der opstå en situation hvor du føler, at noget er gået galt eller har været tæt på at gå galt, (en såkaldt utilsigtet hændelse) vil vi gerne vide det.

Du eller dine pårørende kan også vælge selv at indberette en utilsigtet hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed på:

https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Hvis du mener at du er blevet direkte fejlbehandlet vil vi opfordre dig til at kontakte os.

Du har også mulighed for at klage over behandlingen til Styrelsen for Patientklager på:

https://stpk.dk    

Er du blevet påført en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling kan der være tale om en patientskade, som du kan søge erstatning for hos Patienterstatningen på:

https://pebl.dk/

Adgang til egen journal

Du har ret til at se din egen journal.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke få tilsendt dine journaloplysninger via e-mail, men vi kan udlevere en journaludskrift til dig.

Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du ret til at få dem ændret. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at lave en tilføjelse med dine bemærkninger. 

3. Persondatapolitik

3.1 Hvorfor har vi en persondatapolitik

EU har indført en lov om persondata for at beskytte dig mod, at dine personlige oplysninger opbevares usikkert og/eller deles med andre uden du ved det eller har givet lov til det.

3.2 Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du er patient hos os, opbevarer vi personoplysninger om dig.

3.3 Hvilken information indsamler vi om dig, og hvorfor gør vi det?

Vores behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at vi kan overholde sundhedsloven og kravene i bekendtgørelsen om patientjournaler, herunder også reglerne om at vi skal have dit samtykke til at indsamle eller videregive oplysninger om dig.

Vi indsamler kun relevante og nødvendige helbredsoplysninger om dig.

Sekretærerne har brug for dit navn og personnummer (cpr nummer) for at kunne identificere dig og booke en tid til dig i kalenderen. Behandlerne har brug for dine helbredsoplysninger for at kunne stille en korrekt diagnose og give dig den bedst mulige vejledning og behandling.

Der er adgangsbegrænsning på alle klinikkens computere. Hvis vi har data om dig på papir er de låst inde, for at sikre at andre der kommer i klinikken ikke kan se de oplysninger, vi har om dig.

3.4 Hvornår og hvordan indsamler vi oplysninger om dig?

Første gang du bestiller tid hos os, beder sekretæren om dit navn, personnummer og telefonnummer i telefonen.

Du skal medbringe dit sygesikringskort, når du kommer i klinikken. Når det bliver kørt gennem kortlæseren overføres oplysningerne fra dit sygesikringskort (navn, adresse og din praktiserende læge) elektronisk til din journal.

Kiropraktoren indsamler dine helbredsoplysninger mundtligt ved at stille dig en række spørgsmål under konsultationen.

Vi kan kun indsamle oplysninger om resultater på tidligere røntgenundersøgelser og/eller MR skanninger, hvis du selv ved på hvilket hospital de blev lavet og giver dit samtykke til at vi må få oplysningerne.

Vi har ikke adgang til at se din journal eller helbredsoplysninger hos din praktiserende læge eller hospitaler. Andre sundhedsfaglige personer har heller ikke adgang til at se din journal hos os.

3.5 Sådan opbevarer vi dine oplysninger

Vi opbevarer en journal med dine helbredsoplysninger, hvis du har modtaget behandling hos os inden for de sidste 10 år.

Din journal opbevares i et journalsystem der tilgås online. Al datatransmission af dine personoplysninger i vores online journalsystem sker via en sikker forbindelse med kryptering. Alle ansatte med adgang til journalsystemet har eget personligt login.

3.6 Slettepolitik

Vi sletter ikke elektroniske helbredsoplysninger om dig, medmindre du beder os om at gøre det, fordi det altid vil være til fordel for dig og behandleren, at oplysningerne eksisterer uanset hvor lang tid, der er gået efter dit seneste besøg hos os.

Ifølge §15 stk. 1 i bekendtgørelsen om patientjournaler har vi pligt til, at opbevare din journal i mindst 10 år efter din sidste konsultation i klinikken. Det betyder, at du ikke kan få dine helbredsoplysninger slettet før vores opbevaringspligt på din journal er udløbet. Ti år efter dit sidste besøg i klinikken har du ret til at få slettet dine oplysninger hos os, og skulle du ønske det, beder vi dig kontakte os herom.

3.7 Fortrolighed

Ifølge Sundhedslovens §40 har alle klinikkens ansatte tavshedspligt. Vi videregiver aldrig oplysninger om dig til andre uden dit samtykke.

3.8 Samtykke

Vi spørger dig altid om lov inden vi indhenter helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedsfaglige personer eller giver de oplysninger vi har om dig videre til disse personer.

Formålet med at indhente eller videregive oplysninger om dig kan have flere formål. Derfor kan det være nødvendigt, at du giver mere end et samtykke. Hvis vi har brug for at se din MR skanning (indhentning af oplysninger) og bagefter skrive til din læge (videregivelse af oplysninger) vil du skulle give dit samtykke til begge formål.

For at vi kan udlevere dine helbredsoplysninger til andre formål end sundhedsfaglig behandling, er det et krav at din tilladelse er et skriftligt samtykke med din underskrift.

Hvis du har givet dit forsikringsselskab, din kommune, jobcentret eller andre en tilladelse til at de må indhente oplysninger om dit helbred, kan de få udleveret en kopi af din journal eller udvalgte oplysninger om dig.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan du gøre ved at kontakte os.

3.9 Dine rettigheder

Du har ret til at se oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke få tilsendt dine journaloplysninger via e-mail, men vi kan udlevere en journaludskrift til dig.

Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du ret til at få dem ændret. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger. 

4. Datasikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

4.1 Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Webdesign af Søgemedier    |    Cookiepolitik    |    Persondatapolitik

Top