Arbejdsskader og Ulykker

Døjer du med smerter efter en arbejdsskade?

Smerter i muskler og led udgør ca. halvdelen af alle anmeldte arbejdsbetingede lidelser i Danmark i følge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Ifølge Arbejdsmiljøinstituttet er årsagen både relateret til arbejde med fysisk inaktivitet såvel som ved rigtig meget fysisk aktivitet. Hvis dit job kræver, at du er stillesiddende en stor del af din hverdag, eller at du omvendt er meget fysisk aktiv med mange tunge løft kombineret med bevægelse i yderstillinger, så er der god grund til at finde ud af, hvad du selv kan gøre for at forebygge smerte og skader.

Behandling af arbejdsskader hos Kiropraktor og fysioterapeut i Århus hos Corpus Care

Har du pådraget dig en skade på dit arbejde, hjælper din kiropraktor eller fysioterapeut hos CorpusCare i Århus dig gerne med rådgivning og vejledning, samt yde hjælp til behandling af dine symptomer.

Hvad er en arbejdsskade?

Ved en arbejdsskade skelner man mellem en ulykke opstået i forbindelse med dit arbejde, eller hvis du har fået en sygdom, der kan sættes i forbindelse med dit arbejde – altså hhv. en arbejdsulykke eller erhvervssygdom.

Din ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis;

 • Skaden er sket grundet dit arbejde, eller grundet de forhold, du arbejder under.
 • Du har lidt fysisk eller psykisk skade, med varige eller forbigående symptomer.
 • De symptomer, som du lider af, skyldes den skade, som opstod ved din ulykke.

Din sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis;

 • Det kan dokumenteres, at sygdommen og dine symptomer dit arbejde
 • Sygdommen står på Fortegnelsen og Erhvervssygdomme

Hvem skal anmelde skaden?

Hvis du har fået en arbejdsskade under udførelse af dit arbejde, skal det anmeldes til din arbejdsgivers forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Som udgangspunkt skal du ikke selv gøre noget, og din arbejdsskiver eller læge anmelder skaden for dig. Dernæst er det i første omgang din arbejdsgivers forsikringsselskab, der behandler sagen og skal vurdere, om de selv håndtere sagen, eller om det skal overleveres til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis du har fået en erhvervssygdom, er det din læge, der anmelder den til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som står for behandling af alle indberetninger om erhvervssygdomme.

Hvad skal jeg selv gøre?

Hvis du har fået en arbejdsskade, er din vigtigste opgave at oplyse og give din arbejdsgiver rigtige og sande oplysninger vedrørende din ulykke. Det er også vigtigt at oplyse din arbejdsgiver om fejl i anmeldelsen, for eksempel hvis du har været sygemeldt mere end hvad, der er oplyst. Ellers skal du blot holde øje med post og beskeder vedrørende behandling af din sag.

Hvad dækker erstatningen over?

Hvis du får anerkendt din arbejdsskade, bliver følgende besluttet:

 • Om du skal have erstatning
 • Hvilken slags erstatning du skal have
 • Hvor stor din erstatningen skal være.
 

Du kan være berettiget til følgende typer af erstatninger:

 • Sygebehandling, genoptræning, udlevering af hjælpemidler og lignende.
 • Godtgørelse for varigt mén, hvis dette er på 5 % eller større.
 • Erstatning for tabt arbejdsevne, hvis denne er nedsat med minimum 15%.

Hvornår kan jeg modtage behandling for mine smerter?

Du kan ret beset igangsætte et behandlingsforløb med kiropraktik eller fysioterapi, selvom din arbejdsskade-sag endnu ikke er færdigbehandlet. Hvis din skade godkendes, kan din arbejdsskivers forsikringsselskab refundere dig dine udgifter i forbindelse med behandlingsforløbet.

Hvad end der er tale om manuel behandling med manipulation og bløddelsbehandling, genoptræning, øvelser eller blot råd og vejledning, vil hurtig kontakt til en kiropraktor eller fysioterapeut reducere varigheden af dit sygefravær og reducere symptomerne fra varige mén grundet din arbejdsskade mest muligt. 

Undersøgelse hos rygcenter i Århus

Hos CorpusCare, dit rygcenter i Århus C, er vi altid parat til at hjælpe dig, hvad enten du lider af mén fra en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Vi er meget kompetente inden for undersøgelse, udredning og behandling af akutte såvel som længerevarende smertetilstande og skader, og vi lever altid op til gældende kliniske retningslinjer. Vores tværfaglige setup gør os i stand til at undersøge, konferere og udrede på tværs af flere sundhedsprofessioner, for at sikre dig det mest trygge og effektive forløb fra du kommer, til du går.

Du kan læse mere om, hvad vi kan gøre for dig i vores rygcenter her

Ønsker du at bestille en tid til konsultation, kan du se telefontider og kontakte hos her.  Da det ikke kræver en lægehenvisning at få en konsultation hos en kiropraktor, kan du også vælge at booke en tid online.