Kiropraktor

Kiropraktor i Århus C

Klinikkens kiropraktorer i Århus er alle dygtige til at håndtere og behandle akutte såvel som kroniske smerter i nakke, ryg, lænd, arme og ben, samt mere komplekse forløb med piskesmæld, hjernerystelser, hovedpiner, prolapser og vejledning posttraumatisk eller postoperationelt.

Vores særlige kompetence, og hvor vi adskiller os fra vores kollegaer, er behandling af sports- og idrætsrelaterede problematikker, heriblandt overbelastningsskader, akutte muskel- og ledskader samt tekniske sportsspecifikke udfordringer, hvor vi yder rådgivning, genoptræning, behandling, og sparring, der tilpasses, så det giver mening for den enkelte atlet at integrere med hans/hendes disciplin

Hvad kan en kiropraktor?

En kiropraktor er en autoriseret sundhedsprofessionel med en 5-årig universitetsuddannelse og 1 års efterfølgende turnusforløb. Uddannelsen tager udgangspunkt i medicinstudiet, hvorved man besidder en 3-årig bachelor i medicin og en 2-årig kandidatgrad. Modsat lægernes kandidatgradbeskæftiger en kiropraktors kandidat sig udelukkende med smerter, skader og andre symptomer fra bevægeapparatet.

Denne 6-årige uddannelse sikrer en høj faglighed og baggrundsviden, og kvalificerer en kiropraktor som værende specialist i undersøgelse, diagnostik, behandling og forebyggelse af smertetilstande og nedsat funktion i muskel- og skeletsystemet. Er du interesseret i at blive klogere på kiropraktorer, kan du læse mere her.

Dit første besøg i klinikken

Ved dit første besøg hos klinikkens kiropraktorer i Århus optages der først en sygehistorie. Efterfølgende bliver du grundigt undersøgt, hvorefter du bliver informeret om de fund og overvejelser, som kiropraktoren har gjort sig. Herefter lægges der i samråd med dig en behandlingsplan og strategi for forløbet.

Hvordan behandler en kiropraktor hos Corpus Care?

I forbindelse med dit forløb, kan din kiropraktor på Park Allé i CorpusCare benytte sig af en bred vifte af forskellige behandlingsmuligheder. Dette kan bl.a. inkludere information, vejledning og undervisning af den enkelte patient i egenhåndtering af sine smerter. Hertil gives der også instruktion i relevante øvelser og evt. igangsætning af træningsforløb.

Der kan også benyttes diverse manuelle teknikker, som fx bløddelsbehandling og ledmobiliserendebehandling – også kaldt manipulationer. Disse kan især hjælpe patienter med bevægeindskrænkning og utryghed ved bevægelse til hurtigere smertelindring og bedre bevægelighed. Det er doghverken en nødvendighedeller et krav at skulle modtage hos en kiropraktor, hvis man ikke ønsker det.

Kiropraktik dækker derfor ikke blot over brugen af manuelle behandlinger og teknikker, men derimod af det samlede behandlingsforløb, der tilpasses til den enkeltes problemstilling og ønsker. Vil du blive klogere på hvad, vi behandler i klinikken, kan du læse nærmere her

Kom hurtigt i behandling for dine smerter

Som kiropraktor er man specielt uddannet i at diagnosticere. Derfor kræver det ikke henvisning, ligesom hos ens egen læge, at gå til kiropraktor for at modtage kiropraktik. Kiropraktoren kan, hvis der skulle opstå behov, også henvise til billeddiagnostisk udredning, fx MR-scanning, røntgen eller ultralydsscanning. Kiropraktorer kan også henvise til videre udredning hos en speciallæge eller i sygehusregi, mens egen læge løbende holdes underrettet.

Søger du hjælp til udredning og behandling af dine smerter eller en skade hos en kiropraktor i Århus, så står vi klar til at hjælpe tid hos Corpus Care. Kontakt vores klinik, eller book tid i online.