Ortopæd

Peter Mønsted er ortopædkirurgisk speciallæge og har været beskæftiget i det ortopædkirurgiske speciale i mere end 35 år. Han har været leder og overlæge på Regionshospitalet Horsens og Aarhus Universitetshospital gennem en lang årrække.

I klinikken tilbyder Peter udvidede speciallægeundersøgelser af bevægeapparatet ved brug af ultralydsscanninger for at se på vævet under dynamiske bevægelser og vurdere eventuelle vævsskader , samt disses potentielle indflydelse på et behandlingsforløb. Der kan også tilbydes ultralydsvejledt binyrebarkhormon indsprøjtninger/blokade, såfremt der er tale om en problematik, der ikke har responderet på anden konservativ behandling.

Foruden ultralydsscanning tilbyder Peter også ortopædkirurgiske vurderinger mhp. konservative tiltag eller potentielle operationelle tilbud. Hvis der vurderes værende behov herfor, anbefales og henvises der til de hospitaler eller klinikker, som foretager det pågældende indgreb. Hvis du er blevet tilbudt en operation andetsteds, er der også mulighed for second opinion hos Peter, der som kliniker ikke selv tilbyder operationer, hvorfor vurderingen vil være helt uvildig.

Yderligere tilbydes der også speciallægeerklæringer og funktionsattester, der kan være relevant i forbindelse med udredelse efter ulykker eller akutte skader, hvor et forsikringsselvskab ønsker vurdering heraf.

https://petermonsted.dk