Diskusprolaps

Behandling af diskusprolaps: Diskusprolaps i ryggen, lænden og nakken er meget almindelige. De fleste danskere vil i løbet af livet have haft en diskusprolaps, nogle gange helt uden at være klar over det. Symptomgivende diskusprolapser giver oftest smerter enten lokalt i ryg, nakke eller lænd, og der kan opstå udstrålende og jagende smerter, føleforstyrrelser samt kraftnedsættelse i arme eller ben.

Op mod 10% af alle sygdomsforløb grundet smerter i lænd og ryg skyldes diskusprolaps, hvilket gør diskusprolapser, og afledte rygsmerter heraf, til en af de mest udbredte rygsygdomme i Danmark.

Hvad er en diskusprolaps?

En diskusprolaps er diskmateriale, som er lokaliseret uden for diskens ydre kant som en ”rumopfyldende genstand”. Herved kan materialet presse og forstyrre de nerver, som bringer information fra hjernen til hhv. arme eller ben og tilbage igen, hvorved der kan opstå smerter eller ændret følesans og kraft i den gældende arm eller ben. Der kan også opstå kontrolbesvær over vandladning, afføring og funktion under samleje – er dette tilfældet, skal du hurtigt kontakte en kiropraktor eller egen læge.

Oftest ses der ved diskusprolapser udstråling til kun den ene arm eller ben, og det er ikke ualmindeligt, at man slet ikke oplever samtidigt at have ondt i ryggen. Udstrålende smerter generelt skyldes i 90% af alle tilfælde diskusprolaps, og derfor udgør andre potentielt alvorlige underliggende sygdomme kun meget få andele af denne gruppe patienter.

Stik imod den almene forståelse, så er det ikke farligt at få en diskusprolaps, og forløbene er ofte godartede uden vedvarende og invaliderende symptomer. 95-97% af dem, der oplever at få en diskusprolaps, kommer sig helt og uden behov for kirurgiske indgreb eller andre indgribende procedurer.

Hvordan opstår diskusprolaps?

Tidlige tillagde man især tunge løft eller ”uhensigtsmæssige” stillinger og bevægelser årsagen til diskusprolapser. Forskning tyder dog på, at diskusprolaps primært skyldes aldersrelaterede forandringer, og at det, kombineret med ændringer i ens daglige belastning, i højere grad er årsagen til udvikling af diskusprolapser i ryg, lænd og nakke.

Hvordan diagnosticeres en diskusprolaps?

De kliniske retningslinjer for udredning og behandling af diskusprolapser i enten nakke, ryg eller lænd anbefaler, at man bliver undersøgt hos egen læge eller kiropraktor. Her kan man alene på baggrund af sygehistorien og den kliniske undersøgelse be- eller afkræfte, om der er tale om diskusprolaps. Tidligere, og til dels stadig, benyttede man i høj grad MR-skanninger til at diagnosticere prolapser. Dette er dog meget dyrt, man risikerer at sygeliggøre og fejlbehandle den enkelte patient, og man forhaler behandlingsforløbet unødvendigt.

Undersøger og skanner man personer med ondt i ryggen, heriblandt også personer med tegn på discusprolaps, og sammenligner fundene med den smertefrie befolkning, kan man ofte ikke se forskel på de 2 grupper. Der ses som hovedregel slid, prolapser og udbulinger på diske, skævheder, etc., uden der behøver være smerter til stede. Derfor er det det kliniske symptombillede, der er betydende for diagnosen, og ikke fundene på en skanning.

Behandling af diskusprolaps

Diskusprolapser i lænd, nakke og ryg behandles konservativ med information og vejledning, øvelser og tilbud om manuel behandling. Er man grundet sine smerter frarøvet sin søvn, eller har svært ved at bevæge sig og lave øvelser, kan man med fordel søge læge for at blive tilbudt relevant smertestillende medicin.

Behandling af diskusprolaps:

Forløb med diskusprolaps kan behandles hos enten en kiropraktor eller fysioterapeut. Kiropraktorer er særligt uddannede til at diagnosticere og håndtere patienter med diskusprolaps, hvorfor der hos en kiropraktor tilbydes ”prolapspakke forløb”, hvor der ydes et stort tilskud fra det offentlige. Her følger kiropraktoren løbende patienten, og der laves rutinemæssigt milepælsundersøgelse og monitorering af symptomerne.

For at læse mere om prolapspakke forløb hos din kiropraktor, kan du læse mere her.

Undersøgelse hos rygcenter i Århus

Hos CorpusCare, dit rygcenter i Aarhus C, er vi altid parat til at hjælpe dig, hvad enten du lider af rygsmerter eller lændesmerter. Vi er meget kompetente inden for undersøgelse, udredning og behandling af akutte såvel som længerevarende smerter i ryggen, og vi lever altid op til gældende kliniske retningslinjer. Vores tværfaglige setup gør os i stand til at undersøge, konferere og udrede på tværs af flere sundhedsprofessioner, for at sikre dig det mest trygge og effektive forløb fra du kommer, til du går.

Du kan læse mere om, hvad vi kan gøre for dig i vores rygcenter her

Ønsker du at bestille en tid til konsultation, kan du se telefontider og kontakte hos her.  Da det ikke kræver en lægehenvisning at få en konsultation hos en kiroprakator, kan du også vælge at booke en tid online.