Hvad er kiropraktik

Kiropraktorer er autoriserede sundhedsprofesionelle med en 6 årig universitetsuddannelse inkl. turnus. Kiropraktik er en samlet betegnelse for den undersøgelse, diagnosticering og behandling, der udføres hos en kiropraktor. Uddannelsen er bygget op omkring medicinstudiet, hvorved man besidder en bachelor i medicin og en kandidatgrad, der modsat lægerne, udelukkende beskæftiger sig med undersøgelse, diagnostik, behandling og forebyggelse af smertetilstande og nedsat funktion i muskel- og skeletsystemet. Dette resulterer i, at kiropraktorer er det tætteste, man kan komme på en speciallæge i bevægeapparatet i Danmark.

Som kiropraktor er man specielt uddannet i at diagnosticere. Derfor kræver det ikke henvisning, ligesom hos ens egen læge, at gå til kiropraktor for at modtage kiropraktik. Kiropraktorer kan, hvis der skulle opstå behov, også henvise til billeddiagnostisk udredning, fx MR-scanning, røntgen eller ultralydsscanning. Kiropraktorer kan også henvise til videre udredning hos en speciallæge eller i sygehusregi, mens egen læge løbende holdes underrettet.

Når der er optaget sygehistorie, man er blevet undersøgt, og der er lagt en plan for behandlingsforløbet, kan kiropraktorer benytte sig af flere forskellige behandlingsmetoder. Dette kan inkludere alt lige fra information, vejledning og undervisning af den enkelte patient til øvelsesinstruktion og igangsætning af træningsforløb. Der kan også bruges diverse manuelle teknikker, som fx bløddelsbehandling og ledmobiliserende teknikker. Kiropraktik dækker derfor ikke blot over en bred vifte af behandlingsmodaliteter, men derimod af hele forløbet, der tilpasses til den enkelte problemstilling.

Er du interesseret i at blive klogere på kiropraktorer, læs da mere her.

 

_TPA5014