Sportsskader

Om du dyrker sport på eliteniveau eller som motionist, så kommer vi alle ud for skader – enten overbelastning eller akut opstået skade.

“Du kan altså hurtigere genoptage din træning og dyrke din sport.

En korrekt og hurtig behandling af en sportsskade mindsker følgerne efter skaden, og afkorter således genoptræningsforløbet.