Patienttilfredshed og sikkerhed

Patienttilfredshed

Det er det vigtigt for os, at du er tilfreds med din behandling og med klinikken generelt.

Derfor foretager vi ca. hvert 3. år en patienttilfredshedsundersøgelse.

Den seneste undersøgelse blev foretaget i januar 2019, og vi er meget stolte af resultatet. Vi spurgte 50 af vores patienter:

Lever den behandling du har modtaget op til dine forventninger?
Har du fået tilfredsstillende forklaring på/information om din aktuelle problemstilling i bevægeapparatet?
Er det generelle serviceniveau på klinikken tilfredsstillende?
100 % svarede JA til alle tre spørgsmål.

Hvis du oplever noget hos os, som du mener vi kunne gøre anderledes, er du meget velkommen til at gøre os opmærksomme på det.

Patientudtalelser fra patienttilfredshedsundersøgelsen:

Vi spurgte: Hvordan kan vi blive bedre?

”Jeg synes det er fantastisk! Hurtig service, hurtig betjening og direkte behandling”

“Alt er godt!”

“Synes servicen er i top”

“Flere knæk……(smil)”

“Bare forsæt som i gør!”

”Det kan jeg faktisk ikke lige se… Alt er godt”

“Yderst professionelt og dejligt personale. Kan kun give jer de bedste anbefalinger.”

“Super vejledning og behandling.”

”Super service og hjælp man får.”

Patientsikkerhed

Det er ligeledes vigtigt for os, at du føler dig tryg når du besøger klinikken. Vi går derfor meget op i sikkerhed i klinikken og ikke mindst i behandlingen.

Skulle der opstå en situation hvor du føler, at noget er gået galt eller har været tæt på at gå galt, (en såkaldt utilsigtet hændelse) vil vi gerne vide det.

Du eller dine pårørende kan også vælge selv at indberette en utilsigtet hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed på:

https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Hvis du mener at du er blevet direkte fejlbehandlet vil vi opfordre dig til at kontakte os.

Du har også mulighed for at klage over behandlingen til Styrelsen for Patientklager på:

https://stpk.dk

Er du blevet påført en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling kan der være tale om en patientskade, som du kan søge erstatning for hos Patienterstatningen på:

https://pebl.dk/

Adgang til egen journal

Du har ret til at se din egen journal.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke få tilsendt dine journaloplysninger via e-mail, men vi kan udlevere en journaludskrift til dig.

Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du ret til at få dem ændret. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at lave en tilføjelse med dine bemærkninger.